Infociudad - CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS BENIMACLET - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS BENIMACLET

  Imatge il·lustrativa

  Atenció ciutadana només amb cita prèvia, que pot obtindre en el telèfon del mateix Centre de Servicis Socials.

  HORARI:
  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
  Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

  - Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
  - Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
  - Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

  Centre Municipal de Servicis Socials Benimaclet

  Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
  Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
  La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
  2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
  3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
  4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
  5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
  6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

  |

  ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Saïdia (Trinidad), Pla del Vaig riureal (Exposició, Mestalla, Jaime Roig, Ciutat Universitària), Algirós (La Vega Baixa, La Carrasca) i Benimaclet (Benimaclet i Camí de Vera).

  Horari:

  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  Servicis Socials

  Ubicació

  SANT ESPERIT , 15

  46020 VALENCIA

  CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES BENIMACLET

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 962084380

  Telèfon: 962084390

  Fax: 963539964

  Correu electrònic: cmssbenimaclet@valencia.es

  Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y viernes de 8:00 a 15:00 horas.

  CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS BENIMACLET

  Imatge il·lustrativa

  Atenció ciutadana només amb cita prèvia, que pot obtindre en el telèfon del mateix Centre de Servicis Socials.

  HORARI:
  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
  Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

  - Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
  - Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
  - Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

  Centre Municipal de Servicis Socials Benimaclet

  Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
  Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
  La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
  2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
  3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
  4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
  5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
  6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

  |

  ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Saïdia (Trinidad), Pla del Vaig riureal (Exposició, Mestalla, Jaime Roig, Ciutat Universitària), Algirós (La Vega Baixa, La Carrasca) i Benimaclet (Benimaclet i Camí de Vera).

  Horari:

  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  Servicis Socials

  Ubicació

  SANT ESPERIT , 15

  46020 VALENCIA

  CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES BENIMACLET

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 962084380

  Telèfon: 962084390

  Fax: 963539964

  Correu electrònic: cmssbenimaclet@valencia.es

  Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y viernes de 8:00 a 15:00 horas.