S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Caps de Secció (TD) Psicòleg/ Psicòloga
Tipus: Funcionari Grup:
Places
Total: 3
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-04-2015
DOCV:
BOE: 25-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 26-05-2015 a 17-06-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(27).pdf
  • anuncio resultado concurso y adjudicacion provisional 3 ptos. trab. j.sec._td_ categ. psicologo-a(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista convocatorias jef. secc. _td_ categ. psicologo-a y pedagogo-a(6).pdf
  • anuncio resol. admision y exclusion provisional candidatos concurso 3 jef. seccion _td_, categ. psicologo(3).pdf