S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Cap de Secció Adj. J. Servici (TD) Enginyer/a de Camins
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 08-04-2014
DOCV:
BOE: 04-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 05-05-2015 a 27-05-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(34).pdf
  • anuncio rectif. error baremacion meritos conv. 1 pto. j. sec. adj. jef. serv._td_, ing. caminos(3).pdf
  • resultado concurso y adjudicacion provisional 1 pto. trab. j.sec.adj.j.serv. _td_, categ. ing. caminos(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista varias convocatorias concursos meritos(26).pdf
  • 1 jsecc adj ing caminos_admitidos(3).pdf