S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Cap de Secció (TD) Enginyer/a Industrial Eng. Camins
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 24-03-2015
DOCV:
BOE: 04-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 05-05-2015 a 27-05-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(32).pdf
  • resultado concurso y adjudicacion provisional 1 pto. trab. j.sec._td_, categ. ing. ind.-ing. caminos(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista varias convocatorias concursos meritos(24).pdf
  • 1 jsecc ing industrial_caminos_admitidos(3).pdf