S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Inspector d'Obres i Servicis (16/08/2004)
Tipus: Funcionari Grup: C
Places
Total: 12
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 16-08-2004
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 17-08-2004 a 08-09-2004
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Entrevista Personal 19-09-2006
Observacions
En el BOP del dia 26 d'agost apareix publicada la Resolució per la qual s'eleven a definitives les llistes d'aspirants admesos i exclosos, així com es fixa la data de realització de l'entrevista, assenyalant que la crida es realitzarà per sorteig el mateix dia del procés.El termini per a la presentació de la memòria assenyalada en la norma 4.E) de les bases de la convocatòria serà de 10 dies, següents a la publicació en el BOP de la present resolució.
Fitxers adjunts
  • insp obras y serv_trib(3).pdf