S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Professor (12/11/2005)
Tipus: Laboral Fix Grup: B
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 12-11-2005
DOCV:
BOE: 22-12-2005
Presentació instancies
Instancies: 23-12-2005 a 16-01-2006
Drets d'examen: 25 €
Lloc de pagament: BBVA - nº Cta: 0182-5941- 48- 0012650232 de BBVA,
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Segon Examen 16-10-2006
Primer Examen. 1ª Part 18-09-2006
Observacions
[
]Los resultados del segundo examen de esta convocatoria se pueden consultar en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal de la Escuela de Jardinería y Paisaje (Paseo de la pechina, 15. Telf. 96.352.54.78 - Ext.4775. Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00).[
]Se recuerda a los participantes que disponen de 10 días a partir de la fecha de publicación de dichos resultados, para la presentación de la documentación exigida según las bases de la convocatoria
Fitxers adjunts