S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Enginyer de Camins (23/03/2004)
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 3
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 23-03-2004
DOCV: 21-06-2004
BOE: 15-09-2004
Presentació instancies
Instancies: 16-09-2004 a 08-10-2004
Drets d'examen: 38 €
Lloc de pagament: Bancaja: 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Tercer Examen 22-09-2005
Segon Examen 07-09-2005
Primer Examen 13-07-2005
Observacions
En los Tablones de Anuncios de la C/ Sangre nº 5, se ha publicado la relación de aspirantes que el Tribunal declara que han superado el proceso selectivo y propone para ser nombrados INGENIEROS DE CAMINOS en propiedad
Fitxers adjunts