S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Subinspector Policia Local
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 12-11-1998
DOCV: 04-02-1999
BOE: 27-02-1999
Presentació instancies
Instancies: 01-03-1999 a 24-03-1999
Drets d'examen: 36,06 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen 19-07-2005
Observacions
S'han exposat al públic, en els taulers d'anuncis del c/ Sang, 5 baix, les qualificacions obtingudes en els exercicis de la fase d'oposició i la baremació de la fase de concurs, així com la suma total d'ambdós fases, de la convocatòria per a proveir 1 plaça en propietat de Subsinspector de Policia Local (Intendent General).Tribunal Selectiu:
Fitxers adjunts
  • subinspector_trib(3).pdf