S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Tècnic/a Prevenció Riscos Laborals
Tipus: Funcionari Grup: A2
Places
Total: 2
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 23-07-2018
DOCV:
BOE: 27-01-2020
Presentació instancies
Instancies: 28-01-2020 a 24-02-2020
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Quart Examen 29-10-2020 Sala Comissions Informatives Ajuntament de València - 10,00 h
Tercer Examen 06-10-2020 Sala d'Informàtica de l'Edifici de Tabaquera - 16,30 h
Segon Examen 17-09-2020 Hemeroteca Municipa - 12,00 hl
Observacions
Fitxers adjunts
 • anunci qualificacions 4t exercici y proposta nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacio 3r exercici i convocatoria 4t exercici(3).pdf
 • anunci dates i horaris lectura 3r exercici(3).pdf
 • anunci qualificacio 2n exercici i convocatoria 3r exercici(3).pdf
 • anunci dates i horaris lectura 2n exercici(3).pdf
 • anunci nota aclaridora 2n exercici (ii)(3).pdf
 • anunci nota aclaridora 2n exercici(3).pdf
 • anunci notes 2a fase 1r exercici i convocatoria 2n(3).pdf
 • anunci notes 1a fase 1r exercici(7).pdf
 • examen preguntes curtes 2a fase(3).pdf
 • solucions test(3).pdf
 • examen text 1ª fase(7).pdf
 • anunci bop llistes definitives i data 1r exercici(3).pdf
 • anuci tribunal selectiu i llistes provisionals(3).pdf
 • anunci boe 27-1-2020(3).pdf
 • anunci bop rectif. bases(14).pdf