S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Inspector/a de la Policia Local
Tipus: Funcionari Grup: A2
Places
Total: 17
Promoció interna: 9
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 4
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-05-2016
DOCV:
BOE: 02-01-2017
Presentació instancies
Instancies: 03-01-2017 a 31-01-2017
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen
Observacions
Mantenint les ja presentades al seu dia durant el termini del 13-06-2016 al 5-07-2016, ambdós inclosos segons BOE d’11 de juny de 2016, nou termini de presentació d’instàncies des del 3 al 31 de gener de 2017, ambdós inclososPlantilles respostes correctes de l’exercici primer
Fitxers adjunts
 • anunci modificacio qualificacions concurs torn mobilitat(3).pdf
 • anunci fase concurs i proposta nomenament(3).pdf
 • anunci qualificacions vuite exercici(3).pdf
 • anunci octau exercici_torn mobilitat(3).pdf
 • anunci aprovacio provisonal baremacio(3).pdf
 • anunci convocatoria octau exercici(11).pdf
 • anunci qualificacions septim exercici(15).pdf
 • anunci convocatoria lectura septim exercici(3).pdf
 • anunci resultat sext exercici i convocatoria septim(3).pdf
 • segon anunci sext exercici(3).pdf
 • anunci convocatoria sext exercici(3).pdf
 • anunci resultat quint exercici(3).pdf
 • anunci quint exercici(3).pdf
 • anunci resultat quart exercici i convocatoria del quint(3).pdf
 • anunci tercer exercici, proves fisiques(3).pdf
 • anunci resultat segon exercici(3).pdf
 • quarta sessio entrevistes(3).pdf
 • tercera sessio entrevistes(3).pdf
 • segona sessio entrevistes(3).pdf
 • anuncio acuerdos junta gobierno local y tribunal sobre incidencias ejercicio primero y segundo(3).pdf
 • 22 11 2017 crida mobilitat valen(3).pdf
 • modificacio llistes persones aprovades primer exercici(3).pdf
 • modificacio plantilles i llistes persones aprovades(3).pdf
 • planilla_respuestas_inspectores_promocion_interna(3).pdf
 • planilla_respuestas_turno_libre(3).pdf
 • bop 11-9-2017(3).pdf
 • bop 18-8-17 listas definitivas y fecha ej. 1º(3).pdf
 • bop 17-5-17 tribunal(7).pdf
 • listados provisionales(3).pdf
 • nota informativa(7).pdf
 • boe 2-01-17 nuevo plazo instancias(7).pdf
 • anuncio modificacion bases limite edad_ conv. intendente principal e inspector policia local(7).pdf
 • contenido tema 62(3).pdf
 • a n u n c i o b.o.e. plazo instancias(15).pdf
 • anuncio modificacion bases conv. inspector e intendente principal pol. local supresion medicion estatura(7).pdf
 • anuncio rectificacion error anuncio convocatorias varias categorias de policia local(15).pdf