S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Professor de Música, Solfeig (16/09/2006)
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 16-09-2006
DOCV: 29-11-2006
BOE: 18-12-2006
Presentació instancies
Instancies: 19-12-2006 a 13-01-2007
Drets d'examen: 41 euros
Lloc de pagament: Bancaja, nº cta. 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Tercer Examen 10-09-2008 "11:30 hores. Conservatori Municipal “Jose Iturbi"""
Segon Examen 02-09-2008 A les 10,00 hores i en el Conservatori Municipal “Jose Iturbi” (Av. Balears, 36)
Primer Examen 22-07-2008 "A les 8.30 hores i en el Conservatori Municipal ""José Iturbi"" (siti en Av. Balears, 36)"
Observacions
En los tablones de anuncios de la C/ Sangre, 5 y a través de la web municipal 'www.valencia.es' se puede consultar la relación de aspirantes que han superado el tercer ejercicio de la convocatoria arriba reseñada, así como los aspirantes que han superado el proceso selectivo y los propuestos para ser nombrados Profesor/a de Música de Solfeo.Valencia, 11 de septiembre de 2008.
Fitxers adjunts