S'està cercant, espereu....

Per a Majors - València

Per a Majors

(Persones jubilades i pensionistes), organitzats en col·laboració amb la Delegació de Persones Majors, Secció Atenció al Major, Ajuntament de València.
La informació sobre els mateixos en: Oficina Municipal d’Atenció als Majors, Edifici Tabaquera, 46010 València. 96 352 54 78 Ext. 2437
Matrícules gratuïtes.
Lugar d’impartició: O.A.M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
C/ Antonio Suárez núm. 7, 46021 València