S'està cercant, espereu....

2012-10-26 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2012-10-26

Tornar

Plens:

Data:
26-10-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria octubre (Exp 32/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 28 de setembre i extraordinàries i urgents de 10 i 19 d'octubre de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1302 al 1307, 631-X al 717-X, 5243-W al 5728-W, 671-U al 753-U, 649-T al 748-T, 244-S al 274-S, 202-R al 237-R, 381-Q al 412-Q, 923-P al 975-P, 442-O al 486-O, 82-M al 85-M, 734-L al 836-L, 35-K al 39-K, 192-J al 194-J, 986-I al 1113-I, 6254-H al 7070-H, 1603-G al 1796-G, 17-F al 19-F, 106-E al 115-E, 74-D al 88-D, 617-C al 711-C, 162-B al 183-B, 194-A al 227-A i 3808-Ñ al 4188-Ñ , corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de setembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 23 de l'esmentat mes.
Aprovat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1308 a 1319, de 19 d'octubre de 2012, i de l'acord de Junta de Govern Local de la mateixa data sobre reestructuració del govern municipal.
Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Proposa designar representants en diversos organismes i entitats després de la reestructuració del govern municipal.
Aprovat
0007 - ALCALDIA.- Dóna compte dels canvis efectuats en la composició de les comissions permanents del Ple.
Expediente: E 00401 2012 000027 00 - Quedar assabentat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació del PEPRI del barri de Velluters en l'àmbit de l'illa de cases delimitada pels carrers de Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeid i Rei en Jaume. (22/10/2012)
Expediente: E 03502 2006 000376 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea en l'àmbit de la Unitat d'Execució 4 i catalogació dels edificis del carrer de les Escoles del Temple, 6 i 8, i dels Maestres, 7. (22/10/2012)
Expediente: E 03502 2004 000078 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU de València 'Alineacions Col·legi Ave Maria', de Benimàmet. (22/10/2012)
Expediente: E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajustament previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2012. (23/10/2012)
Expediente: E 00407 2012 000003 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/10/2012)
Expediente: E 04906 2012 000013 00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2012. (23/10/2012)
Expediente: E 04301 2012 000035 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012. (23/10/2012)
Expediente: E 05501 2012 000068 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.
Expediente: E 00606 2012 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, en relació amb els Pressupostos Generals de l'Estat.
Expediente: E 00606 2012 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre interpretació de la Declaració per Espoli del Cabanyal.
Retirat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre laïcisme en les administracions públiques.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre actuació davant situacions produïdes pel temporal del 28 de setembre.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regeneració de la platja del Saler i del cordó dunar adjacent.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista respectivament, sobre mesures per a la lluita contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aval de l'Ajuntament per a l'ampliació del Palau de Congressos.
Rebutjat
0023 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre impacte del Pla Conjunt de Creació d'Ocupació de la Generalitat Valenciana, Diputacions i Ajuntaments.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre criteris de publicació a la web de l'Ajuntament de València.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre despeses de manteniment dels immobles de propietat municipal.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre Pla d'Ocupació per a crear llocs de treball.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Pla per a la Inclusió Social.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb les mesures adoptades sobre informes de la Sindicatura de Comptes.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació en què es troba l'antic balneari Mar blau, al barri de Natzaret.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicència de funcionament d'establiment situat en l'av. dels Germans Machado, 141 (McAuto).
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre lloguer de la Universitat Popular de Nou Moles-l'Olivereta.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre contracta de manteniment de fonts ornamentals de València.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre reestructuració del servei de cotxes oficials.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre coordinadora de bandes de música.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre adquisició de material mòbil.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre encontre amb els treballadors de Teletech.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi d'iniciatives locals d'ocupació.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre iniciatives locals d'ocupació a València.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre programes d'ocupació a València.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pistes d'atletisme.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre comissió liquidadora del Museu d'Història Natural.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre coordinació entre els turistes de creuer i el comerç del centre històric.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre instal·lació de contenidors de roba usada.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb els inconvenients de l'Informe d'Auditoria de Gastos 2011 sobre la contracta de conservació, manteniment i construcció de fonts ornamentals.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre seguiment de l'impacte ambiental de les obres d'ampliació del port de València.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre accidents i multes per excés de velocitat durant el 2012.
Contestada
0048 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Sánchez, del Grupo Socialista, sobre molèsties als veïns i veïnes de la ciutat la nit de Halloween.
Quedar assabentat
0049 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la supressió de la subvenció per a evitar la crema de la palla de l'arròs.
Contestada