Legislatura 2019-2023 - València

Personal eventual

La Junta de Govern Local, per acords núm. 21, de 21 de juny de 2019, núm.156, de 5 de juliol de 2019, núm. 16 y 93, de 19 de juliol de 2019, núm. 12, 13, 14 i 101, de 6 de setembre de 2019, núm. 78 de 27 de setembre de 2019, núm. 76 de 24 de gener de 2020, núm. 113 y 114 de 28 de febrer de 2020, núm. 40 de 5 de juny de 2020, núm. 90 de 19 de juny de 2020 i núm 65 de 8 d'octubre de 2020, va aprovar el número de personal eventual, característiques i retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i Gabinet d'Alcaldia.

Es determina les característiques i retribucions del personal eventual de la següent forma:

- Direcció Gabinet Alcaldia. Retribució bruta anual 70.374,74 euros.
- Secretària de Grup Municipal. Retribució bruta anual 69.043,38 euros.
- Funcionariat eventual (Assessor/a Grup Municipal / Gabinet d'Alcaldia). Retribució bruta anual 60.037,64 euros.
- Direcció d'Inciatives i Estratègia. Retribucó bruta anual 69.043,38 euros.
- Direcció de Promoció de l'Agenda Urbana. Retribució bruta anual 69.043,38 euros.

La relació actual del personal eventual de l'Ajuntament de València és la següent:

 

Retribució anual bruta 2021

Grup Compromís
Interesat Import
Mezquida Ortega, Amadeu, Secretari del Grup 69.664,76
Martínez Carrasco, Jordi 60.577,97
Martínez Tormo, José 60.577,97
Argente Pelufo, Mar 60.577,97
Tur Sanahuja, Juan Enrique 60.577,97
Ortega Cuenca, Daniel 60.577,97
Matas Valverde, Juan David 60.577,97
Carreras Selma, Paloma 60.577,97
Gimeno Alagarda, Josep 60.577,97
Mocholí Alabau, Víctor Manuel 60.577,97
Mollá Herrera, Cristina 60.577,97
Roig Oliver, Francesc 60.577,97
Moltó Gisbert, Sara 60.577,97
Bartual Roig, Josep 60.577,97
Ribes Leal, Francesc 60.577,97
Grup Popular
Interesat Import
Grau Muñoz, Cristóbal, Secretari del Grup 69.664,76
Esteve Plá, José Manuel 60.577,97
Estellés Ferrer, Clara 60.577,97
Catalá Verdet, Sonsoles 60.577,97
Pardo Belenguer, Enrique 60.577,97
Salom Andrés, Luís 60.577,97
Diego Martí, Cristina 60.577,97

Armero Estruch, Alberto

60.577,97

Esquibel Jorcano, Mª Pilar 60.577,97
Corbín Corbín, Asunción 60.577,97
Grup Socialista
Interesat Import
Murria Villanueva, Juan Manuel, Secretari del Grup 69.664,76
Domínguez Gómez, Rosa Mª 60.577,97
Fernández Pla, Carlos 60.577,97
Martínez López, Juan Gabriel, Direcció de Promoció de l'Agenda Urbana 60.577,97
Casal Ardines, Gustavo 60.577,97
Maluenda Rico, Elisa 60.577,97
Longares Pérez, Esteban 60.577,97
González Fernández, Sebastián 60.577,97
Toledo Bueno, Cristóbal Óscar 60.577,97
Reyes Gimeno, Miriam 60577,97
García García, Félix 60.577,97
Grup Ciutadans
Interesat Import
Aparicio Sánchez, María Gisela, Secretària del Grup 69.664,76
Larraz Rada, Julián, 60.577,97
Hernández Mora, Sonia 60.577,97
Gallart Pérez, Raúl 60.577,97
Subiela Chico, Antonio 60.577,97
Jiménez Melchor, Magdalena 60.577,97
Varea Sáez, Francisco 60.577,97
Peiró Barrón, José Antonio  60.577,97
Ferrandis Olmos, Esperanza  60.577,97
Grup VOX
Interesat Import
Egea Monzó, Francisco José 60.577,97
Garris Suárez, Jerome, Secretari del Grup 69.664,76
Marí Ventura, Javier 60.577,97
Gabinet Alcaldia
Interesat Import
Tarín Gurrea, Esther Palmira, Direcció Gabinet Alcaldía 71.008,14
Ribera Casado, Francisco Xavier, Direcció d'Iniciatives i Estratègia 69.664,76
Hornos Llosa, Juan Ramón 60.577,97
Estal Herrero, David Jesús 60.577,97
Jiménez Jiménez, Beatriz    60.577,97