S'està cercant, espereu....

Juntes Municipals | Ajuntament de València - València

Juntes Municipals

 

Junta Municipal d'Abastos

Carrer Alberique, 18 (Mercat d'Abastos)
46008 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.45.00/96.208.45.04
President: José Marí Olano
Vicepresident: Juan Carlos Caballero Montañés 
Secretària: Desiré Albors Brú

Junta Municipal de Ciutat Vella

Xalet del Parterre
Plaça Alfons el Magnànim, 1
46003 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.40.81/96.208.40.82
President: Santiago Ballester Casabuena
Vicepresident: Jesús carbonell Aguilar
Secretaria: Mª Belén Colvee Millet

Junta Municipal d'Exposició

Carrer la Guardia Civil, 19
46020 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.43.31 / 96.208.43.26
Presidenta: Marta Torrado de Castro
Vicepresident: Jesús Carbonell Aguilar
Secretari: Pedro Llopis Narbón

Junta Municipal de Marítim

Carrer Barraca, 53
46011 València
Telèfon Informació i Registre 96.301.41.20
Presidenta: Mª José Ferrer San Segundo
Vicepresident: Juan Carlos Caballero Montañés
Secretària: Teresa Hernández Briones

Junta Municipal de Patraix

Carrer Beato Nicolás Factor, 1
46008 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.40.52 - Bono EMT Oro i Amb tu: 96.208.40.51 - Gestión Padronal: 96.208.40.53
President:  José Luis Moreno Maicas
Vicepresidenta: Julia Climent Monzó 
Secretaria: Mª José Beltran Momblanch

Junta Municipal de Russafa

Carrer Matías Perelló, 7
AVÍS: A causa de l'execució de les obres necessàries per a l'adaptació a l'accessibilitat i reforma de la Junta Municipal de Russafa, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)
46005 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.42.45/96.208.42.46
Presidenta: Paula María Llobet Vilarrasa
Vicepresident: Juan Manuel Giner Corell
Secretària: Elisa Sánchez-Cutillas

Junta Municipal de Trànsits

Carrer Conde de Lumiares, sense número
46009 València
Telèfon Informació i Registre 96.208.43.65/96.208.43.68
President: Carlos Luis Mundina Gómez
Vicepresident: Juan Carlos Caballero Montañés
Secretària: Vacant

Junta Municipal Pobles del Nord

Plaça del Poble, 4 (Carpesa)
46016 València
Telèfon Informació i Registre 96.301.30.55
Presidenta: Mª José Ferrer San Segundo 
Vicepresident: Carlos Luis Mundina Gómez 
Secretari: Francisco Martín Cruz

Junta Municipal Pobles de Benimamet-Beniferri

C/ Senda del Secanet, 43 Bj. (Benimamet)
46035 València
Telèfono Informació i Registre 96.301.34.36/96.301.34.46
Presidenta: María del Rocío Gil Uncio
Vicepresident: Santiago Ballester Casabuena
Secretària: Vicente Pascual Grau

Junta Municipal Pobles del Sud

C/Poetisa Leonor Perales s/n baix (Castellar-L´Oliveral)
46026 València
Telèfon Informació i Registre 96.301.30.23/96.344.76.48
Presidenta: Julia Climent Monzó 
Vicepresident: José Luis Moreno Maicas
Secretària: Nuria Compañ Barco

Funcions de les Juntes Municipals

Les Juntes Municipals són òrgans de gestió desconcentrada la finalitat de les quals és aproximar la gestió municipal als veïns i incentivar la seua participació en els assumptes de competència municipal.

Assumiran les funcions següents:

-Fomentar les relacions de l'Excm. Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals radicades en el districte.
-Informar els òrgans de govern municipal sobre l'eficàcia dels servicis prestats en l'àmbit territorial de la Junta Municipal de Districte i elaborar estudis sobre les necessitats i prioritats dels mateixos.
-Facilitar, en l'àmbit de la seua demarcació, la relació constant entre les diferents àrees i servicis de l'Excm. Ajuntament.
-Informar als òrgans municipals competents les circumstàncies col·lectives o personals dels veïns que puguen tindre incidència en les resolucions que es dicten.
-Informar els veïns de l'activitat municipal a través dels corresponents òrgans d'informació de cada Junta Municipal de Districte

Cada Junta Municipal comptarà amb un president i un vicepresident que seran nomenats i cessats lliurement per l'alcalde entre els regidors. El President representarà l'alcalde en l'àmbit de la Junta Municipal i vetlarà per la correcta aplicació del Reglament de Govern i administració de l'Ajuntament de València en l'àmbit concret de la Junta Municipal de Districte.
Correspon al Vicepresident l'assistència permanent al President en l'exercici de les seues competències, així com la seua substitució en els supòsits de vacant, absència o malaltia.