S'està cercant, espereu....

Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València

Composició i competències

 

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.

Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Els membres que componen la Junta de Govern Local són:

 

Membres de la Junta Local de Govern

  
Sra. Sandra Gómez López PSOE
Sr. Sergi Campillo Fernández COMPROMÍS
Sr. Pere S. Fuset i Tortosa COMPROMÍS
Sra. Elisa Valía Cotanda PSOE
Sra. Mª Luisa Notario Villanueva COMPROMÍS
Sr. Borja J. Sanjuán Roca PSOE
Sra. Isabel Lozano Lázaro COMPROMÍS
Sr. Aarón Cano Montaner PSOE
Sr. Giuseppe Grezzi COMPROMÍS

 


Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 1,2 Mb kb)

BORJA J. SANJUAN ROCA

 

Borja Sanjuan

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.

4t Tinent d'Alcalde.

Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
Regidor Delegat d'Hisenda.
Regidor Delegat d'Informació y Defensa de la Ciutadania.
Regidor Delegat  d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Regidor Delegat  de Formació i Ocupació.

Membre del Consell d'Administració EMT, Sau-Medi Propi.

President de la Junta Municipal Pobles del Sud.

Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.

President del Patronat de la Fundació València Activa.

Membre de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL).

Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.

Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.

Representant en la Comissión Delegada del Consell Rector del Consorci València 2007 (en liquidació).

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 11.08.2020 (pdf 200 Kb)BOP 13.10.2020 (pdf 203 Kb)BOP 04.03.2022  (pdf 234 kb).

BOP 02.03.2023  (pdf 150 kb).

BIOGRAFIA

Biografia (pdf. 197 Kb).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 223 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Grau en Ciències Polítiques i Administració Pública (1916 Kb).Grau en Dret (pdf. 1974 Kb).

DADES DE CONTACTE

Pl. Ajuntament, 1 planta 1a C.P. 46002
Telèfon: 962085030 - 962085031
Correu electrònic:
regidorhisenda@valencia.es

Twiter: https://twitter.com/borsanro

Instagram: https://www.instagram.com/borjasanjuan/?hl=es

 

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats