Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Joan Ribó urgeix a l'Estat a secundar de manera decidida la transformació de la mobilitat metropolitana de València

L'alcalde subratlla que “l'èxit de la transformació de la mobilitat en les grans ciutats depén de la mobilitat metropolitana”

• L'alcalde ha reclamat de nou una major celeritat de l'Estat en el finançament de la mobilitat de València i la seua àrea metropolitana

17/09/2021

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en la jornada “Seguretat, salut i sostenibilitat: reptes de la mobilitat urbana”, on ha reclamat de nou una major celeritat i implicació de l'Estat en el finançament de la transformació de la mobilitat de València i la seua àrea metropolitana. “En el cas de les grans ciutats –ha explicat Ribó- l'èxit de la transformació de la mobilitat depén fonamentalment de la mobilitat metropolitana. I per a això és necessària la col·laboració i l'actuació d'altres nivells de l'administració: l'Estat i el Govern Autonòmic”. Ribó ha assegurat que per a València “esta és una clara assignatura pendent, perquè la gestió de la mobilitat en l'àmbit metropolità no depén de l'Ajuntament de València, però la suportem i la patim”.

 

L'alcalde de València ha pres part en la jornada, organitzada pel diari El País, en la qual ha participat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, així com els alcaldes i alcaldesses de Gijón, Valladolid, la Corunya i Còrdova. En este context, Ribó ha subratllat que, en el cas de València “el repte radica a abordar la mobilitat a escala metropolitana”, i ha subratllat una dada reveladora: els desplaçaments interns a la ciutat amb cotxe (que comencen en un punt de la ciutat i acaben en un altre) ronden el 23%; en canvi, els desplaçaments externs arriben al 74%. “Per a revertir esta tendència, necessitem treballar a una escala superior a la ciutat, i necessitem també continuar exigint el necessari finançament a l'Estat per a poder fer front a les inversions necessàries”, encara que ha lamentat que “a vegades les ciutats sentim que no s'està actuant amb la diligència necessària”.

L'alcalde de València ha reclamat “més inversions de l'Estat per a la millora de la xarxa de rodalies de Renfe, que ha perdut el 40% dels seus passatgers entre 2009 i 2019; i de la Generalitat per a la millora del Metro i del sistema d'autobusos metropolità, així com l'impuls als anomenats carrils VAO, carrils metropolitans de comunicació cap a la ciutat de València per on circularien els vehicles amb alta ocupació, i per descomptat els autobusos”.

Ribó ha coincidit amb la resta de participants en la sessió en la importància de les ciutats per a la transformació de la mobilitat: són els llocs on es concentren els grans problemes de mobilitat (emissions, contaminació, congestió…), i al mateix temps són els grans espais d'oportunitat on implementar les solucions.