Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament dona suport a la xarxa d'universitats europees que afavoreix l'intercanvi i la investigació conjunta

L'alcalde participa hui i demà en l'acte institucional de l'‘Aliança Forthem’ a la ciutat alemanya de Magúncia

• Cartell de València en la 'Aliança Forthem'

22/09/2021

L'alcalde de València, Joan Ribó, participa hui en l'acte institucional de l'‘Aliança Forthem’, una xarxa d'universitats europees, entre les quals es troba la Universitat de València (UV), que ha posat en marxa un projecte per a afavorir i enfortir la col·laboració en investigació i innovació. En esta jornada, que se celebra a la ciutat alemanya de Magúncia i es prolongarà fins demà, el primer edil exposarà el suport de l'Ajuntament a la citada aliança impulsada per a promoure accions conjuntes basades en la ciència, facilitar la mobilitat dels estudiants, crear un campus virtual, connectar als investigadors mitjançant projectes conjunts en laboratoris temàtics, fomentar activitats comunes de divulgació en la societat i donar suport a la integració institucional. En este marc, Joan Ribó, que també parlarà del treball desenvolupat en València sobre este tema, signarà una declaració de cooperació entre les universitats, les ciutats implicades i les cambres de comerç, amb el compromís de col.laborar i posar en comú experiències en matèria d’investigació i innovació.

 

Joan Ribó, que ha viatjat hui a Magúncia, ciutat agermanada amb València des de fa més de 40 anys, ha visitat el campus de la Johannes Gutenberg-Universität Magúncia, i ha assistit a les diferents ponències d'especialistes com, per exemple, la impartida per la cap d'unitat d'Educació Superior de la Comissió Europea, Vanessa Debiais-Sainton sobre “la iniciativa universitària europea”. Així mateix, esta vesprada participarà en la mostra de cartells identificatius de les set ciutats, les set regions econòmiques i els set laboratoris que participen en aquesta aliança.

En paraules de l'alcalde, “el cartell de València mostra alguns dels trets identitaris de la ciutat, com ara el patrimoni històric i museístic, els grans espais verds com ara el Jardí del Túria i el parc natural de l’Albufera, i la importància de la investigació i la innovació amb les universitats o referents com la Marina. “Es tracta d'una carta de presentació perquè tots els agents involucrats en esta iniciativa coneguen el context i les característiques de la ciutat que col·labora amb una de les universitats implicades: La Universitat de València”.

Amb la intenció de transmetre la “importància de València en aquesta estratègia d'intercanvis de pràctiques en investigació i innovació”, Joan Ribó també intervindrà demà en un grup de treball d'alcaldes, i esta vesprada signarà la ‘Declaració Forthem’, “amb l'objectiu de potenciar el multilingüisme, la diversitat cultural, i la creença en el potencial educatiu, així com de fomentar la mobilitat en àrees d'interés mutu per a posar en marxa projectes conjunts”.

Joan Ribó signarà juntament amb els responsables municipals i de les cambres de comerç de Magúncia (Alemanya), Dijon (França), Jyväskylä (Finlàndia), Opole (Polònia), Palerm (Itàlia), i els representants de set universitats.

Recursos multimèdia

Joan Ribó