Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València Activa destina 250.000 euros al patrocini d’esdeveniments relacionats amb la innovació, el coneixement i la tecnologia

Pilar Bernabé: “Amb esta convocatòria busquem posicionar la nostra ciutat com un referent en l’economia del coneixement”

• Les entitats beneficiàries rebran entre 2.000 i 8.000 euros de patrocini en funció de la puntuació obtinguda

21/09/2021

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha llançat dos noves convocatòries amb un pressupost de 250.000 euros per patrocinar la realització d’esdeveniments, fires, exposicions o xarrades divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen al municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com un referent en l’economia del coneixement.

 

La responsable de l’Àrea del Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “esta convocatòria és un exemple més del treball que desenvolupem en el consistori per posicionar València com un hub de referència internacional en matèria de tecnologia i innovació i reactivar l’economia local”.

Les entitats beneficiàries rebran entre 2.000 i 8.000 euros de patrocini —en funció de la puntuació obtinguda— per esdeveniment celebrat al terme municipal de València relacionat amb les matèries objecte de la convocatòria. D’altra banda, l’import del patrocini concedit no podrà ser superior al 40 % de l’import total del pressupost total de l’esdeveniment, impostos inclosos.

Així, una primera convocatòria, la dirigida a persones físiques o jurídiques, com ara les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, comptarà amb un import de 150.000 euros; mentre que la segona convocatòria comptarà amb un import de 100.000 euros i es dirigix a entitats sense ànim de lucre, associacions, fundacions, sindicats, col·legis professionals i, en general, entitats sense ànim de lucre.

“L’any passat el consistori va llançar una convocatòria de patrocini d’esdeveniments a la qual va destinar 50.000 euros per promocionar 15 esdeveniments. Enguany esperem promoure molts més esdeveniments en multiplicar per cinc la quantitat per patrocinar i promoure activitats divulgatives, exposicions, xarrades i esdeveniments a la ciutat de València”, ha afirmat la regidora Bernabé.

Els projectes per patrocinar hauran de desenvolupar directament les activitats al municipi de València i hauran de realitzar-se abans de finalitzar l’any en curs i després de l’adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

El termini de sol·licitud d’esta convocatòria estarà obert fins el 27 de setembre i les sol·licituds, que es podran trobar en la pàgina web de València Activa, es presentaran a través del correu electrònic convocatories@valenciactiva.es o en la seu de la Fundació València Activa.

Recursos multimèdia

Pilar Bernabé