Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Estadística municipal actualitza les seues dades sobre ocupació, moviments de població i demanda turística

Totes les novetats estan ja publicades en el web municipal https://www.valencia.es/val/estadistica/inici

• L'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València ha actualitzat les dades sobre la ciutat que ofereix de manera periòdica

20/01/2022

L'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València ha actualitzat les dades sobre la ciutat que ofereix de manera periòdica a través del web municipal. A més de les fitxes habituals sobre meteorologia i sobre la pandèmia de covid, les últimes publicacions afegides recullen àmplia informació referida a l'ocupació a la ciutat, als últims moviments de població i a l'evolució de la demanda turística, entre altres assumptes.

 

Totes les novetats estadístiques, a les quals es pot accedir a través de la web de l'Oficina, https://www.valencia.es/val/estadistica/inici s'articulen al voltant de cinc apartats temàtics: Últimes dades, Catàleg de publicacions, ODS, Panells interactius i Covid-19.

L'apartat d'Últimes Dades és el més ampli, i el que recull les informacions sobre ocupació, població i activitat turística. En este capítol, l'Oficina d'Estadística detalla les dades de l'atur, desglossat per districtes i barris, així com informació referida a les afiliacions a la Seguretat Social, tot això amb data de desembre de 2021. Hi ha també un apartat dedicat a l'Índex de Preus al Consum (IPC) amb la mateixa data de referència.

Este apartat inclou també dades referides a l'activitat turística: en este cas, la demanda d'apartaments turístics a data de novembre de 2021, i les vivendes visades, en este cas amb el mes d'octubre de 2021 com a referència. A més, s'afigen altres dades sobre elements de caràcter econòmic, com és el cas de l'apartat sobre Matriculacions de turismes (desembre 2021) i els Moviments de població (segon trimestre de 2021). També en este capítol es recull l'activitat en Metrovalencia (desembre de 2021) l’Aeroport i l’EMT (estos dos últims referits a novembre de 2021). L'apartat Últims Dades es completa amb l'habitual informació sobre Meteorologia, amb data de desembre de 2021.

El segon gran apartat, el Catàleg de Publicacions, recull dos noves publicacions, l'últim exemplar de la revista estadística “Dades”, que suma tota la informació del quart trimestre de l'any passat. I un estudi titulat “Moviment Natural de la Població 2020”.

L'apartat d'ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) recull l'estat dels Indicadors ODS València, una informació que ve secundada per dos documents més: Infografies ODS i Metodologia Indicadors ODS.

El quatre apartat, el titulat Panells Interactius, ofereix informació de manera gràfica, amb una sèrie de visors i esquemes d'interacció dedicats a temàtica variada. Els panells que han sigut actualitzats són els titulats: Visor d'àrees vulnerables, Panell d'indicadors de conjuntura, MeteoVLC (sobre informació meteorològica), l'Atles Temàtic VLC, l'Atles de Renda, i dos gràfics dedicats, respectivament, a l'Índex de lloguer d'habitatge, i a les dades de mortalitat a la ciutat, desglossats per districtes i barris (corresponents al període 2011-2015).

Finalment, l'actualització de l'apartat dedicat a la pandèmia de Covid-19, que s'actualitza periòdicament des de l'inici de l'emergència sanitària, ofereix, com és habitual, les dades distribuïdes en quatre apartats: Incidències, Mobilitat, Panell d'Indicadors i Informació sociodemogràfica.

 

Twitter @EstadisticaVLC

 

Enllaços als apartats actualitzats:

https://www.valencia.es/val/estadistica/ultimes-dades

https://www.valencia.es/val/estadistica/cataleg-de-publicacions

https://www.valencia.es/val/estadistica/ods_principal

https://www.valencia.es/val/estadistica/panells-interactius

https://www.valencia.es/val/estadistica/covid-19