S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

Política de privacitat. Relacions amb l'Administració.

Accés a la informació transparència (pdf 108 kb.) Acreditacions per a esdeveniments (pdf 170 kb.Activitat de foment (pdf 171 kb.).

Atenció telefònica 010 (pdf 169 kb.). Atencions protocol·laries; Felicitacions i condolences; invitacions per a actes; Convidats oficials; Passades per a mascletàs (pdf 170 kb.) Bases de dades ciutadana (pdf 168 kb.) Base de dades d'usuaris subscrits al butlletí de difusió informativa "L'Ajuntament Informa" (pdf 251 kb.) Bases de dades organitzativa (pdf 168 kb.)

Cessió i autorització de l’ús de locals municipals - Pobles de valència (pdf 252 kb.).Codi bon govern (pdf 109 kb.)

Denúncies sobre contaminació acústica per aparells de climatització d'activitats innòcues (pdf 252 kb.).

 Formació i ocupació – Butlletí informatiu València Activa (pdf 251 kb.). Gestions administratives de pobles de València (pdf 168 kb.) Gestió assistència a actes (pdf 109 kb.) Portal de transparència (pdf 109 kb.) Programa de fidelització wifi municipal (pdf 168 kb.)Reclamacions de responsabilitat patrimonial (pdf 168 kb.) Reclamacions i suggeriments (pdf 109 kb.) Registre d'entrada de pobles de València (pdf 168 kb.) Registre d'entrada (pdf 169 kb.) Registre electrònic de convenis (pdf 170 kb.). Tractament d'imatges gravades en tallers de transparència i govern obert (pdf 160 kb.)

Protecció de dades personals

Bretxes de seguretat en protecció de dades personals (pdf 169 kb.).Dret d'accés a dades personals (pdf 250 kb.). Dret d'oposició al tractament de dades personals (pdf 250 kb.). Dret de rectificació de dades personals (pdf 169 kb.). Dret de supresió de dades personals (pdf 169 kb.).

Inscripcions esdeveniments i congressos (pdf 168 kb.).

Ponències en cursos, esdeveniments i congressos (pdf 170 kb.).

Reclamacions en matèria de protecció de dades personals (pdf 169 kb.).