S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

Política de privacitat. Tràmits de Salut Pública.

Actes d'inspecció de sanitat de seguretat alimentària i higiènic sanitari (pdf 170 kb.). Activitats lúdiques, educatives i de conscienciació en matèria de benestar animal (pdf 171 kb.). Carnets persones col·laboradores en el pla colonial felí (pdf 170 kb.). Cens caní municipal (pdf 170 kb.) Control de plagues (pdf 170 kb.) Gestió de l'acumulació de fems en vivendes o presència d'animals en les mateixes en deficients condicions higienicosanitàries (pdf 170 kb.). Gestió integral dels cementeris municipals (pdf 170 kb.).Informe sanitari de reagrupació familiar i altres tràmits d'estrangeria (pdf 170 kb.). Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos (pdf 170 kb.). Recollida d'animals de companyia i gestió d'adopcions (pdf 251 kb.). Sanitat i consum - Convenis col·laboració (pdf 169 pdf.).Sanitat i consum - Subvencions (pdf 170 kb.). Videovigilància dels centres d'acolliment d'animals (pdf 169 kb.).

Xarxes socials municipals de foment de l'adopció d'animals de companyia (pdf 170 kb.).

 

 

Política de privacitat. Tràmits d'Adiccions.

Activitats "En eixir de clasee", "Viu l'estiu", prevenció en menors i families i Centre de Documentació "CENDOC" (pdf 254 kb.). Premis "K me cuentas" (pdf 252 kb).

Subvencions per a  la prevenció d'adiccions (pdf 251 kb.).