Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Dimarts

21

Setembre

Cerca avançada

Tornar

Escolarització Curs 2021/2022: Normativa admissió d'alumnat

NORMATIVA ADMISSIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS  2021/2022

Legislació

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 (pdf 296 kb).

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. (pdf 784 kb).

Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el resultat del sorteig davant notari a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els Centres Docents Públics i Privats Concertats que imparteixen Ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021/2022 (pdf 150 kb).

ANNEX III "Quadre resumen del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària , Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Procés únic d'admissió per al curs 2021-2022" (pdf 288 kb).

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendario d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267] (pdf 387 kb).

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2020/11362] (pdf 840 kb).

 

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Versió consolidada del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 689 kb).

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 542 kb).

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 488 kb).

Versió consolidada de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 836 kb).

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 180 kb).

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 816 kb).

ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 483 kb).

 

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ.

CERCADOR DE CENTRES EDUCATIUS PER DOMICILI MÉS INFO: Web municipal d'Educació.

Pot trobar este document en: