S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors generals

Coordinador General Tècnic d'Alcaldía
Josep Vicent Bort Bono

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible
Julio Olmos Lablanca

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística
Florentina Pedrero Gil

+ informació


Coordinador General de l'Àrea de Recursos
Ferran Puchades Vila

+ informació


Coordinador General d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat
Jordi Peris Blanes

+ informació


Coordinador General de l'Área de Protecció Ciutadana
Carlos Vila Navarro

+ informació


Coordinadora General de l'Área de Benestar i Drets Socials
Helena Ferrando Calatayud

+ informació


Coordinadora General de l'Área de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Mª Pilar Soriano Rodríguez

+ informació


Coordinador General de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Carlos Fernández Pla

+ informació


Coordinador General de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals
Joan Miquel Benavent Olmos

+ informació


Coordinadora General de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports
Marina Jacinta Alarcón Montañes

+ informació


Coordinadora General de l'Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica y Transició Energètica
Yolanda Patricia Prats Desé

+ informació


Coordinador de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia
Joaquím Cádiz Ródenas

+ informació

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals

Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
Maria Rosa Roig Costa

+ informació


Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.

+ informació


Directora Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Marta Elia Serrano Balbuena

+ informació


Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer

+ informació


Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
Borja Santamaría Herrero

+ informació


Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco

+ informació


Director Gerent de la Fundació Visit València
Antonio Bernabé García

+ informació


Subdirector General de la Fundació Visit València
Joan Carles Cambrils Camarena

+ informació


Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Ribera

+ informacióDirectora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló

+ informació


Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació


Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació


Director OAM de Parcs i Jardins i Escola de Jardineria
Josep Tamarit Fuertes

+ informació


Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació


Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació


Gerent de la Fundació de la Policia Local de València
Ricard Chicot Armero

+ informació


Director del Palau de la Música
Vicent Ros Peydro

+ informació


Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació


Director Gerent de la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València-C.V.
Clara Martínez Fuentes

+ informació


Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació


Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació


Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació


Director adjunt de l'Empresa Municipal de Transportes (EMT)
Antonio Martínez García de Dios

+ Informació


Directora de comunicació de l'EMT
Jèssica Martorell Martínez.

+ informació


Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació


Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació


Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tesa

+ informació


Directora General d'Ordenació Urbanística

 

Florentina Pedrero Gil

DADES DE CONTACTE

C/ Amadeu de Savoia, 11-pati B-planta 2
46010 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 5304-3407
E-mail: dgordenacion@valencia.es

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 77.116,86 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 08-07-2013 (pdf descarregar) BOP 26.03.2020 (pdf. 199 Kb).

Dades tributàries:

Dades tributàries 2020 (pdf 121 kb).​​​

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Arquitecte superior per l'Escola Superior d'Arquitectura de Sevilla (1989).
Oposició lliure per a la provisió de places del Grup A Arquitectes, Administració Especial, de la Generalitat Valenciana. (Funcionària de carrera des de maig de 1993).
Situació administrativa actual: Servicis Especials en el lloc de directora general d'Ordenació Urbanística de l'Ajuntament de València.
Exercici lliure de la professió (1989-1990)
Diversos llocs en la Generalitat Valenciana adscrits al Servici Territorial de Vivenda i al Servici Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports (juliol 1993-gener 2004)
Arquitecte responsable de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Albal i exercici lliure de la professió (2004-2005)
Direcció de les actuacions urbanístiques de grup empresarial espanyol en el nord d'África (2006-2007) Cap de Servici de Planejament de l'Ajuntament de València, exercint simultàniament les funcions de la Direcció de Servici de Programació de Sòl (gener 2008-octubre 2011)
Directora general d'Ordenació Urbanística de l'Ajuntament de València (novembre 2011-actualitat)
Vocal de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València i de la Comissió Informativa de la mateixa (març 1996-gener 2004). Assumpció de les competències de la Secretaria de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València durant uns quants mesos.Ponent de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de València
Participació en tribunals per a la provisió de places d'arquitectes de diversos municipis, selecció de projectes i propostes d'ordenació.
Rebut i impartit diversos cursos relacionats amb la legislació urbanística, territorial i mediambiental.
Participat en diverses publicacions, destacant ser coautora del Reglament de Zones d'Ordenació Urbanística de la Comunitat Valenciana, aprovat per Orde de 26 d'abril de 1999, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.