S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Junta de Govern convoca el contracte per a la prestació del servici de Teleassistència Domiciliària

• Es pretén estimular l'autonomia de les persones ateses

15/09/2023

  • El pressupost supera els 2,5 milions d'euros, per un període de prestació de dos anys, prorrogables per altres dos més
  • El servici funciona 24 hores 365 dies de l'any, atés per personal especialitzat
  • L'accés a este servici és totalment gratuït per a les persones beneficiàries

La Junta de Govern Local ha acordat este divendres obrir el procediment per a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de Teleassistència Domiciliària, amb un pressupost d'una mica més de dos milions i mig d'euros (2.521.149,90 € IVA inclòs). Tal com s'establix en el plec de condicions del concurs, el contracte tindrà un termini de duració de dos anys, prorrogable per dos anys més per una sola vegada.

El Servici de Teleassistència Domiciliària és una prestació social que consistix en un sistema de comunicació informàtic instal·lat per la línia telefònica mitjançant el qual, cada persona usuària pot, a través d'un dispositiu, contactar amb un Centre d'Atenció, que funciona les 24 hores els 365 dies de l'any i que és atés per personal especialitzat.

L'objectiu del servici és atendre aquelles persones que per la seua avançada edat, discapacitat, aïllament social o alt nivell de dependència, necessiten d'una intervenció urgent davant crisis personals, socials o sanitàries. També es busca estimular l'autonomia de les persones ateses i afavorir la permanència d’elles en el seu medi habitual de vida.

L'accés a este servici és totalment gratuït, i poden accedir a ell persones majors de 65 anys o menors d'esta edat (amb qualificació oficial de discapacitat o pensions d'incapacitat permanent o gran invalidesa), que visquen soles o amb altres persones de semblant edat i situació, comptant amb suficient autonomia per a poder fer ús del sistema. Hauran d'estar empadronades en el municipi de València, i disposar de línia telefònica en l'habitatge.

El servici establix un barem econòmic per a poder disfrutar d'ell (que aplica els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència, així com els rendiments del capital mobiliari). Entre els servicis que es presten en la Teleassistència Domiciliària, estan el suport i atenció a través del telèfon davant situacions d'angoixa, soledat, accidents personals o caigudes, entre altres supòsits. Per a això, es disposa també d'una unitat mòbil per a atenció d'emergències, així com dels recursos necessaris en cas d'urgència mèdica o emergència social. També s'oferix un servici de recordatori de cites mèdiques o presa de medicació.

Subvencions startups

Durant la reunió de la Junta de Govern també s'ha aprovat una modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025 que va acordar la Junta al desembre de 2022, de manera que s'inclouen en este pla les subvencions de la Regidoria d'Emprenedoria.

Es tracta de les subvencions corresponents al programa de suport a les startups (convocatòria Pre-Seed), que compta amb un import total de 480.000 euros.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr