Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València inicia les obres per millorar els centres de persones majors de Pare Jofre, la Fontsanta i Pinedo

Entre els aspectes que es milloraran amb estes intervencions hi ha ventilació, impermeabilització i equipaments d’estos centres

• Els centres municipals d'activitats per a persones majors han tornat a obrir després de la pandèmia

14/10/2021

Este dijous han començat les obres per a la millora de tres centres municipals d’activitats per a persones majors (CMAPM), els de Pare Jofre (al barri de la Roqueta), la Fontsanta i Pinedo. Les intervencions permetran millorar diverses condicions d’ús d’estos equipaments públics i tindran un pressupost total de 47.781,19 euros, IVA inclòs.

 

Un dels CMAPM on han començat les obres de millora és el del Pare Jofre, al carrer de Vicente Rodilla, 3, al barri de la Roqueta, on es col·locaran reixes de ventilació i extractors. Pel que fa al de la Fontsanta (al carrer de la Mare de Déu de la Fontsanta), s’abordarà la impermeabilitat de la coberta del recinte per evitar filtracions i goteres. Quant al de Pinedo (en la travessera de Pinedo a la Mar, 33), es canviarà la ubicació del despatx per la de la cuina, amb les modificacions d’instal·lacions i acabats que això comporta i s’aprofitarà per millorar també els equipaments existents en la cuina, com ara les neveres, la barra o l’espai d’emmagatzematge.

Són intervencions independents que des del servici municipal d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, com a responsables de la direcció d’obra, s’han volgut agrupar per ser més eficients. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que estes obres “milloraran i dignificaran estos espais, que després d’un temps tancats per la pandèmia han tornat a obrir les portes i que són tan importants per a l’activitat associativa i lúdica de les nostres persones majors”. A més, ha detallat que l’objecte d’estes intervencions consistix a millorar les condicions generals del conjunt de cada immoble, intervenint en aspectes molt diferents en cadascun dels centres.

Per la seua banda, la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, ha ressaltat que “les nostres persones majors per fi tornen als centres d’activitats i volem que ho facen en les millors instal·lacions”. “Hem treballat amb la Regidoria de Servicis Centrals Tècnics precisament per posar en marxa molts dels centres d’activitats que durant molt de temps han estat tancats, amb inversions per millorar les infraestructures i que les persones majors puguen desenvolupar totes les seues activitats, socialitzar i tornar a la normalitat que tant esperem”, ha afegit.

Recursos multimèdia

Luisa Notario
Pilar Bernabé