Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament dona suport a la Nit de les Telecomunicacions Valencianes

Hi estaran presents el vicealcalde, Sergi Campillo, i el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset

• Enguany se celebra la 23 edició de la Nit de les Telecomunicacions Valencianes

14/10/2021

València acull este divendres la Nit de les Telecomunicacions Valencianes, una cita que reunirà el món universitari, associacions professionals, administracions públiques i empreses i que servirà per reconéixer trajectòries individuals i col·lectives amb els XXIII premis. El vicealcalde, Sergi Campillo, i el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, qui ha format part del jurat que ha decidit els guardons, assistiran en representació de l’Ajuntament de València, en suport a l’ecosistema empresarial de les telecomunicacions valencianes.

 

Els guardons reconeixeran els millors treballs de fi de màster i de grau en enginyeria de telecomunicació, la persona destacada del sector, l’empresa jove o emprenedors, l’empresa rellevant i l’administració pública o organització sense ànim de lucre que impulse les TIC. Entre les consideracions valorades hi ha les trajectòries, les fites o l’interés industrial, les innovacions o les possibilitats de materialització dels diversos projectes.

Des de l’Ajuntament de València es fa costat un any més a esta iniciativa que pretén conscienciar la societat de la importància de les tecnologies digitals i de la gestió del coneixement en l’evolució del nostre territori, donant suport així al teixit empresarial valencià en la seua expansió. A més, ho fa posant l’accent en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) instant les empreses més rellevants del sector a indicar les claus que han de ser tingudes en compte per assolir els 17 ODS en 2030 i posant en valor el paper clau de les telecomunicacions en eixa consecució.

Campillo ha afirmat que “és un honor per al consistori estar present en la gala, on cal reivindicar i posar en valor el paper de les telecomunicacions en València i en la Comunitat Valenciana”. A més, ha destacat “l’aposta importantíssima feta per València per augmentar la seua inversió i per la innovació a través d’entitats com Las Naves i de tot l’ecosistema innovador que estem posant en marxa en la nostra ciutat, en la Marina de València i també amb la posada en marxa pròximament de la Farinera i d’altres servicis destinats a l’ecosistema emprenedor de la nostra ciutat”. A més, ha esmentat el paper de València formant part d’un subgrup de treball sobre la resposta smartcity a la pandèmia de la covid-19 de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

Per la seua part, Fuset ha ressaltat “el benestar de la ciutadania com a epicentre en què convergixen totes les polítiques impulsades pel govern municipal en relació amb la digitalització”, i ha recordat que la UIT, organisme especialitzat de les Nacions Unides (ONU) per a les tecnologies de la informació i la comunicació, ja va fer públics els resultats de la certificació sobre la conversió de València en ‘Ciutat Sostenible i Intel·ligent’, “consolidant València com una de les primeres ciutats europees i del món que mesura de manera estandarditzada el seu avanç en els ODS com a ciutat intel·ligent”.