S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Muralla Islàmica s'inscriurà en l'inventari General de Patrimoni Cultural Valencià

• Muralla islàmica de la ciutat

19/09/2023

  • El Butlletí Oficial de l'Estat publica hui la seua protecció en la categoria de monument i la seua inscripció en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià
  • El consistori, “que vetla per la seua protecció”, espera el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la resolució del contracte de les obres de restauració “per incompliments del contractista”
  • El regidor de Recursos Culturals, José Luis Moreno, explica que “personal municipal ha visitat periòdicament la muralla per a evitar possibles danys durant els recents episodis de pluges”

La Muralla Islàmica de València forma part d'una relació de castells i elements defensius que, tal com publica hui el Butlletí Oficial de l'Estat, s'inscriuran en la secció primera de l'inventari general del Patrimoni Cultural Valencià amb la categoria de monument. Així ho ha anunciat hui el regidor delegat d'Acció Cultural i Recursos Culturals, José Luis Moreno, qui ha aprofitat l'ocasió per a recordar “l'esforç municipal realitzat per a vetlar per la protecció d'este monument que va començar a construir-se en el segle XI per a protegir la ciutat”.

En este sentit, el regidor ha explicat que, actualment, l'Ajuntament es troba a l'espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la resolució del contracte adjudicat al desembre de l'any 2020 per a l'excavació, restauració i posada en valor de les restes d'esta muralla construïda per a la defensa de la ciutat. “Davant els constants incompliments per part del contractista, el passat 26 de juliol l'Ajuntament va acordar la procedència de resoldre este contracte d'execució d'obres; remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a l'emissió del corresponent dictamen a la vista de l'oposició del contractista a la resolució del contracte; i, finalment, la suspensió del procediment, pel temps que medie entre la petició del dictamen al Consell Jurídic Consultiu i la recepció de l'informe, comunicant este acord als interessats en el procediment”, ha detallat Moreno.

“I durant este temps, tant l'Ajuntament ha estat en continu contacte amb l'empresa adjudicatària davant l'arribada d'episodis de pluges, donant les indicacions necessàries per a evitar possibles danys i realitzant visites periòdiques d'obra per a revisar l'estat d'estes”, ha afegit el regidor, després de puntualitzar que: “a excepció de xicotetes formacions d'aigua per la naturalesa del terreny, tots els equips de bombament han funcionat correctament i s'han seguit totes les instruccions de l'Ajuntament i la Direcció Facultativa, no apreciant-se danys en les excavacions arqueològiques de l'antiga muralla islàmica”.