Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Museu de Ciències Naturals ofereix l'exposició "Colòmbia, la pau esquiva"

En col·laboració amb Amnistia Internacional, la mostra es podrà veure fins al pròxim 12 d'octubre

• L'exposició es pot visitar fins el 12 d'octubre

28/09/2021

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Glòria Tello, ha informat este dimarts sobre la nova exposició que s’ofereix des de hui i fins al pròxim 12 d'octubre el Museu de Ciències Naturals, al jardí dels Vivers, titulada "Colòmbia, la pau esquiva". Es tracta d'una exposició organitzada per Amnisitia Internacional en col·laboració amb l'Ajuntament de València, que suposa una reflexió sobre el conflicte armat que ha dessagnat el país americà durant més de cinquanta anys, i que albira un raig d'esperança a partir dels acords de pau entre el Govern i les FARQ de 2016.

 

Tal com ha recordat la regidora Tello, "Colòmbia viu des de fa mesos un fort esclat social que reclama la fi de les injustícies socials, les desigualtats i la corrupció política, així com la necessitat de generar oportunitats per als joves i també de protegir les zones de gran valor ecològic del país davant els interessos econòmics d'empreses d'Europa o Amèrica”. Per tant, ha afegit, “es tracta d'una exposició que s'emmarca en l'actualitat i que parla de problemes com les tortures, les expulsions forçoses, els furts i altres crims comesos sota la força de les armes que, des de l'Estat espanyol, no podem desatendre; al contrari, cal reivindicar la restitució dels drets i evitar la impunitat de tots estos actes".

Tal com subratllen els promotors de la mostra, els acords de pau de 2016, signats al país hispanoamericà “no acaben de portar la normalitat, per les dificultats d'implantar els acords i per la discriminació estructural cap a les comunitats rurals i cap als més desfavorits, que estan posant en perill a les persones defensores de drets humans, particularment aquelles que defensen els territoris més rics en recursos naturals del país”.

L'exposició analitza els actors armats del conflicte: les forces de seguretat, els paramilitars i els grups guerrillers, que són els causants de la majoria de violacions de drets humans, homicidis i agressions a la població civil. Així mateix, la mostra se centra també en les víctimes principals del conflicte: la població de les zones rurals, la gent llauradora, els indígenes i afro-descendents, les dones, els xiquets i xiquetes, les comunitats de pau, representants sindicals i persones defensores de drets humans, moltes de les quals s’han vis obligades a fugir d'este país d'Amèrica Llatina per a salvar la vida.