Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana proposa emetre dictamen favorable al Pla Especial Natzaret-Cocoters-Moreres

També s’ha tracta la incorporació del Módul Llotja de Fira València com a BRL, la modificació puntual de l'eix Sapadors i el canvi de qualificació a servici públic del centre “Juan de Dios Montañés”

• L'objecte del Pla Especial és la millora de la qualitat de vida en este àmbit

27/09/2021

La Comissió d’Urbanisme i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat ha aprovat este matí emetre dictamen favorable al document del Pla Especial de l'Àrea funcional 10 Natzaret-Cocoters-Moreres. La regidora d'Esports i Envelliment actiu, Pilar Bernabé, ha assistit a la sessió en nom de la vicelalcaldessa i regidora de la Delegació de Desenvolupament i Renovació urbana, Sandra Gómez.

 

L'objecte del Pla Especial és la millora de la qualitat de vida en l'àmbit AF-10 que inclou fonamentalment el barri de Natzaret i la zona de Moreres i Cocoters, i la revisió de l'ordenació prevista pel PGOU, prenent com a base el Pla Especial de Directrius de Qualitat Urbana (aprovat en 2018). L'objectiu és intentar millorar la qualitat ambiental i paisatgística d'esta zona urbana i establir mesures per a la posada en valor del patrimoni cultural existent, i donar satisfacció a les necessitats i servicis que demanda la població.

Les modificacions del document d’AUMSA del projecte atenen a ajustos de la normativa de caràcter patrimonial, incorporació al catàleg de l'edificació situada al carrer Bernabé García i les Àrees de Vigilància Arqueològica propostes. A més també es redistribueix el sòl dotacional escolar de Moreres, i es reserva part per a ús dotacional. També es planteja una nova ordenació dels espais lliures dels carrers Els Barraques de Figuero, Isabel Nebrada, Ignacio Zuloaga, Martínez Básguena Camp i Camí Canal per on a més discorre la línia 10 del tramvia, de manera que esta via i la seua zona siga qualificada com a Xarxa Primària.

S'aprova sol·licitar informe a la Direcció de General de Patrimoni Cultural poder portar el pla a aprovació provisional. La zona de Cocoteros serà conjunt de transició entre Natzaret, el Parc de Desembocadura i el nou barri del Grau, posant en valor l'antiga estació del tren. A més es durà a terme sota els criteris d'accessibilitat i lluita contra el canvi climàtic com per exemple amb mesures per a la prevenció d'inundacions en la zona.

A més la Comissió hui ha tractat altres temes com les propostes de sotmetre a informació pública la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, per a la incorporació de fitxa de protecció BRL del “Mòdul Llotja” en Fira València; la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU del València de l'eix Sapadors, la modificació puntual del PGOU per al canvi d'ús de la parcel·la dotacional nº269 de l'avinguda del Port, i la modificació del PGOU relativa al canvi de calificació detallada d'educatiu-cultural a servici públic del centre “Juan de Dios Montañés” de Russafa. Així mateix, es proposa l'aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla Parcial del sector, PRR-14 de Beniferri.

Per a finalitzar es declara desert el concurs tramitat en el seu moment per al desenvolupament de la unitat d'execució 22 del PEPRI del Barri del Carmen. L'ordenació prevista en el seu moment no contemplava la protecció del patrimoni industrial de la zona, que sí contempla l'actual PEP de Ciutat Vella. El futur desenvolupament d'esta zona, conforme al PEP, permet entre altres aspectes conservar diverses naus industrials que donen al carrer Guillem de Castro. Estes accions se sumen a la labor de conservació de patrimoni industrial d'edificis de gran valor de la ciutat de València.