Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament reforça la campanya Decibel Ø, Zero soroll, Convivència total, sobre la conciliació de l'oci nocturn i el dret al descans

Esta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre la necessitat de gaudir de l'oci nocturn des de l'empatia i el respecte al descans dels veïns i veïnes de la ciutat.

• Cartell de la campanya Decibel Ø sobre la conciliació de l'oci nocturn i el dret al descans

19/10/2021

La regidoria de Joventut intensifica la campanya de conscienciació, iniciada fa uns mesos, realitzant un repartiment de fulls de mà per les zones d'oci nocturn, vídeos en xarxes socials, cartelleria en mupis i tramvies, bussi, etc. La campanya Decibel Ø, Zero soroll, Convivència total, té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre la necessitat de gaudir de l'oci nocturn des de l'empatia i el respecte al descans dels veïns i veïnes de la ciutat. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que “hem impulsat accions de sensibilització que duen a terme persones directament en les zones i barris més freqüentats en els moments d'oci nocturn”.

 

La labor d'estes persones és “generar consciència cívica i tractar de minimitzar les molèsties generades”, ha explicat Ibáñez, que ha recordat que “es va començar el repartiment de fullets en la zona de Marítim, i ara s'està ampliant a altres àrees de la ciutat amb major afluència de persones en horari nocturn, com la zona de Blasco Ibáñez (plaça del Cedre, Plaza d’Hondures…), barri de Benimaclet, barri del Carmen, entre altres”.

La campanya està integrada en l'eix Joventut Compromesa, del Pla de Joventut 2019-2023. Esta acció es dirigix tant a la població jove local, com a estudiants Erasmus i turistes que visiten la ciutat, per la qual cosa s'ha triat una denominació comprensible tant en anglés, com en castellà i en valencià. Les accions de Decibel Ø, ha explicat la regidora, “estan tenint lloc de manera virtual i en entorns físics, és a dir, que es fa ús tant de les xarxes socials, com del mobiliari urbà i mitjans de transport urbà col·lectiu, com a autobusos i tramvies”.

“Apunta't a la convivència total”

La campanya es presenta amb un eslògan principal: “Decibel Ø. Zero Soroll, convivència total”, però inclou altres dos lemes: “La millor nit és la que pot gaudir tothom. Apunta't a la convivència total” i “Hi ha moltes maneres de passar la nit, respecta-les totes. Apunta't a la convivència total”.

Un model de ciutat habitable

La regidora ha afirmat que “algunes conductes que es produixen durant els moments d'oci porten amb si problemes de convivència que afecten el dret al descans d'altres persones. De fet, existixen zones concretes de la ciutat on es concentra la població que gaudix de l'oci i això genera un problema de soroll per al veïnat”.

Per això, ha conclòs, des de la Regidoria de Joventut “busquem abordar estos problemes amb un acostament responsable i empàtic cap al descans del veïnat. Esta iniciativa convida a compartir la necessitat de conciliar l'oci nocturn amb un model de ciutat habitable per totes les persones”.

Per a finalitzar Ibáñez ha recordat que “es continua treballant a ampliar l'oferta d'activitats d'oci saludable i alternatiu per a joves. Disposem de programes en els quals oferim un ampli catàleg d'activitats totalment gratuïtes, relacionades amb l'ocupació del temps lliure, com a excursions per la naturalesa, multiaventura, rutes culturals, tallers artístics o cursos”.

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez