S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament aprova la convocatòria d’ajudes per a estudiar música a l’estranger

• El termini de presentació de sol·licituds s'obri a partir de la publicació en el BOPV

22/09/2023

  • La quantia total de les ajudes és de 10.000 euros, que podran destinar-se a una o diverses persones
  • Els sol·licitants hauran d’haver estudiat al Conservatori municipal José Iturbi

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València ha aprovat la convocatòria d’ajudes per a col·laborar econòmicament amb l’alumnat del Conservatori municipal José Iturbi que desitge ampliar els seus estudis musicals a l’estranger. Podrà concórrer a esta convocatòria l’alumnat que haja estudiat els últims quatre anys al Conservatori municipal José Iturbi, que haja finalitzat els seus estudis en el curs immediatament anterior a esta convocatòria, que tinga una mitjana d’un 7 en l’expedient acadèmic i que haja estat admés en una universitat, escola o conservatori estranger per ampliar-ne la formació.

Estes ajudes volen reforçar i fomentar la formació integral de l’alumnat com una inversió social i de futur que repercutirà en benefici de la societat. La quantia global de les ajudes és de 10.000 euros, que podran destinar-se a una sola persona o a diverses.

El jurat de la convocatòria estarà format per la cap del servici d’Educació de l’Ajuntament de València, el director del Conservatori i la cap d’estudis.

Les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol dels registres de l’Ajuntament de València o en la forma prevista en la Llei de procediment administratiu. El termini de presentació d’instàncies és de vint dies a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV).