Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament atén més de 3.550 dones des de l’Espai Dones i l’oficina d’igualtat del Marítim

En cada atenció poden produir-se diverses peticions, de les quals destaquen 977 per motius de violència de gènere

• Durant 2021 s'han documentat 977 petcions d’ajuda per violència de gènere

20/09/2021

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de València, Lucia Beamud, ha fet balanç de les atencions que les tècniques de l’Espai Dones i Igualtat i de la Unitat d’Igualtat del Marítim han dut a terme durant el 2021. Així, s’han produït un total de 3.552 atencions a dones en el que portem de 2021.

 

L’Espai Dones i Igualtat i la Unitat d’Igualtat del Marítim són espais municipals d’informació, orientació i assessorament amb perspectiva de gènere que informen de recursos socials, jurídics, sanitaris i activitats en matèria d'igualtat i de violència de gènere. En estes oficines hi ha espais per poder fer atencions individualitzades i, a més, també es duen a terme a les instal·lacions cursos, tallers i xerrades de conscienciació i prevenció.

En cadascuna de les 3.552 atencions realitzades durant el 2021 entre estos dos espais pot donar-se la circumstància que es produisca més d’una petició (recolzament psicològic, vivenda, prostitució, acosament sexual, violència de gènere, etc.).

Destaquen les 977 petcions d’ajuda per violència de gènere. També les 299 peticions de suport psicològic o les 192 sol·licituds d’atenció jurídica. És important destacar que totes les peticions que es produeixen són ateses per l’Ajuntament, com les vuit sol·licituds de vivenda per motius de violència de gènere que s’han rebut, que en este cas, al tractar-se d’un recurs autonòmic, es deriven a la Generalitat Valenciana.

Així mateix, l’Ajuntament de València també disposa d’un servei d’insercició sociolaboral amb programes als quals poden accedir les persones que s’atenen des l’Espai Dones i Igualtat i des de la Unitat d’Igualtat del Marítim.

La regidora Lucía Beamud ha indicat que “la Unitat d’Igualtat del Marítim va duplicar el nombre d’atencions a l’any 2020 malgrat el confinament i la covid-19 i este 2021 també estem atenent moltes dones i gestionant moltes peticions”.

D’esta manera, ha subratllat la “importància de descentralitzar les polítiques d’Igualtat als barris” i ha defés que “anar obrint espais en diferents punts de la ciutat permet que la Igualtat arribe a cada racó de València i actuem més profundament en la prevenció de la violència masclista”.

D’altra banda, Beamud ha recordat que “qualsevol dona que haja patit un problema d’agressió sexual, de violència de gènere o necessite ajuda social, jurídica o una vivenda per motius de seguretat, ha de dirigir-se a l’Espai Dones i Igualtat on se li prestarà tota l’ajuda necessària i se li posarà en contacte amb les instàncies oportunes per a sol·licitar els recursos disponibles”.