Infociudad - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABACALERA - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABACALERA

  Gestions (nomès amb cita prèvia):

  - Registre de documentació i instàncies de persones físiques exclusivament (de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  - Renovació de llicència d'ocupació d'habitatge mitjançant procediment de declaració responsable (persones físiques).

  - Emissió de certificats digitals (ACCV).

  - Gestions padronals.

  Obtinga açi CITA PRÈVIA.

  La informació s'atendrà presencialment (cita prèvia, telefònica i electrònicament
  - Telèfon 010 / 963 100 010 (de 8.30 a 18.30h de dilluns a divendres, dissabtes de 9.00 a 14.00h excepte agost)
  - A través de la Bústia de Consultes de la web municipal POLSA ACÍ.

  - A través del correu electrònic:oactabacalera@valencia.es

   

   

   

  Fatxada de l'edifici de Tabaquera

  Horari:

  Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
  Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

  Informació:

  - Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
  - Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
  - Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

  Registre General d'Entrada

  Padró municipal d’habitants:

  Tràmits i altres gestions:

  -Altes padronals.
  -Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
  -Certificats d’empadronament.
  -Comprovació de dades del padró.
  -Renovacions i confirmació d’estrangers.

  Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.

  Altres gestions:

  - Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
  - Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA).

  Ubicació

  AMADEO DE SABOYA , 11

  46010 VALÈNCIA

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABACALERA

  Gestions (nomès amb cita prèvia):

  - Registre de documentació i instàncies de persones físiques exclusivament (de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  - Renovació de llicència d'ocupació d'habitatge mitjançant procediment de declaració responsable (persones físiques).

  - Emissió de certificats digitals (ACCV).

  - Gestions padronals.

  Obtinga açi CITA PRÈVIA.

  La informació s'atendrà presencialment (cita prèvia, telefònica i electrònicament
  - Telèfon 010 / 963 100 010 (de 8.30 a 18.30h de dilluns a divendres, dissabtes de 9.00 a 14.00h excepte agost)
  - A través de la Bústia de Consultes de la web municipal POLSA ACÍ.

  - A través del correu electrònic:oactabacalera@valencia.es

   

   

   

  Fatxada de l'edifici de Tabaquera

  Horari:

  Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
  Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

  Informació:

  - Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
  - Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
  - Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

  Registre General d'Entrada

  Padró municipal d’habitants:

  Tràmits i altres gestions:

  -Altes padronals.
  -Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
  -Certificats d’empadronament.
  -Comprovació de dades del padró.
  -Renovacions i confirmació d’estrangers.

  Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.

  Altres gestions:

  - Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
  - Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA).

  Ubicació

  AMADEO DE SABOYA , 11

  46010 VALÈNCIA