Infociudad - MERCAT CENTRAL - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  MERCAT CENTRAL

  HORARI: de dilluns a dissabte, de 7.30 a 15.00 hores.

  Mercat extraordinari: Dilluns, de 9.00 a 14.00 hores.


  Fachada del Mercado Central

  La plaça del Mercat ha tingut des de l'edat mitjana una assenyalada vocació comercial. Ací se celebrava el mercat, primer en llocs a l'aire lliure -les populars "parades" amb els seus blancs tendals i la seua colorista mercaderia exposada al públic-, que des de 1839 es van completar amb un edifici construït a aquest efecte. Amb el canvi de segle, no obstant açò, es va fer evident la necessitat d'una instal·lació de major capacitat. 

  Projectat en 1914 pels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guàrdia Vial, antics cooperadors de Doménech Montaner, les obres del Mercat central es van iniciar en 1910 i la seua conclusió es va retardar fins a 1928, ja sota la direcció d'Enrique Viedma, sent inaugurades per Alfonso XIII. 

  |
  Vista Interior del Mercado Central

  La planta de l'edifici s'adapta a la forma de la parcel·la que ocupa, de més de 8000 metres quadrats, resolent-se les seues cobertes per mitjà d'innovadores cúpules i diferents techumbres inclinades. L'armadura de cobriment remet a les grans arquitectures industrials del ferro, com les de l'estació del Nord o el mercat de Colón, mentre que els murs perimetrals, que amb prou faenes tenen funció de sustentació sinó més aviat de tancament, estan proveïts de sòcols ceràmics polícromos en la seua base i de "mallorquines" metàl·liques en el seu extrem superior.

  Alegórica arquitectura de l'acer, encarna en la seua ornamentació simbòlica la lluminositat de les ceràmiques de la *Ceramo i el colorit de les seues vidrieres, tota la riquesa de la mateixa Horta.

  |

  Descarregar pla Mercat Central.

  Mes informació sobre accesibilitat

  Ubicació

  MERCADO , 6

  46001 VALÈNCIA

  P2210039b.JPG

  Aparcament

  Una plaça reservada a la Pl. del Mercat, 5.


  Serveis

  Es disposarà d'un lavabo per a persones amb mobilitat reduïda a la planta soterrani. (*)


  Accés

  Disposa de 4 accessos adaptats (C/ Vella de la Palla, Plaça Ciutat de Bruges, Av. baró de Càrcer i C/ Palafox) amb rampes amb pendents que oscil·len del 3% al 7%. Totes tenen barana lateral amb passamans superior i intermedi i paviment antilliscant.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes, comunicades per mitjà de 5 ascensors repartits per diverses zones del mercat, tots els ascensors són adaptats amb passamans, braille, informació visual i acústica.


  Restaurant / bar / cafeteria

  Cafeteria a l'interior del recinte. Itinerari accessible sense mobiliari.


  Botigues / Llocs de venda

  Recorregut interior accessible. Mostradors d'altura variable des de 70 cm. fins a 155 cm.


  MERCAT CENTRAL

  HORARI: de dilluns a dissabte, de 7.30 a 15.00 hores.

  Mercat extraordinari: Dilluns, de 9.00 a 14.00 hores.


  Fachada del Mercado Central

  La plaça del Mercat ha tingut des de l'edat mitjana una assenyalada vocació comercial. Ací se celebrava el mercat, primer en llocs a l'aire lliure -les populars "parades" amb els seus blancs tendals i la seua colorista mercaderia exposada al públic-, que des de 1839 es van completar amb un edifici construït a aquest efecte. Amb el canvi de segle, no obstant açò, es va fer evident la necessitat d'una instal·lació de major capacitat. 

  Projectat en 1914 pels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guàrdia Vial, antics cooperadors de Doménech Montaner, les obres del Mercat central es van iniciar en 1910 i la seua conclusió es va retardar fins a 1928, ja sota la direcció d'Enrique Viedma, sent inaugurades per Alfonso XIII. 

  |
  Vista Interior del Mercado Central

  La planta de l'edifici s'adapta a la forma de la parcel·la que ocupa, de més de 8000 metres quadrats, resolent-se les seues cobertes per mitjà d'innovadores cúpules i diferents techumbres inclinades. L'armadura de cobriment remet a les grans arquitectures industrials del ferro, com les de l'estació del Nord o el mercat de Colón, mentre que els murs perimetrals, que amb prou faenes tenen funció de sustentació sinó més aviat de tancament, estan proveïts de sòcols ceràmics polícromos en la seua base i de "mallorquines" metàl·liques en el seu extrem superior.

  Alegórica arquitectura de l'acer, encarna en la seua ornamentació simbòlica la lluminositat de les ceràmiques de la *Ceramo i el colorit de les seues vidrieres, tota la riquesa de la mateixa Horta.

  |

  Descarregar pla Mercat Central.

  Mes informació sobre accesibilitat

  Ubicació

  MERCADO , 6

  46001 VALÈNCIA

  P2210039b.JPG

  Aparcament

  Una plaça reservada a la Pl. del Mercat, 5.


  Serveis

  Es disposarà d'un lavabo per a persones amb mobilitat reduïda a la planta soterrani. (*)


  Accés

  Disposa de 4 accessos adaptats (C/ Vella de la Palla, Plaça Ciutat de Bruges, Av. baró de Càrcer i C/ Palafox) amb rampes amb pendents que oscil·len del 3% al 7%. Totes tenen barana lateral amb passamans superior i intermedi i paviment antilliscant.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes, comunicades per mitjà de 5 ascensors repartits per diverses zones del mercat, tots els ascensors són adaptats amb passamans, braille, informació visual i acústica.


  Restaurant / bar / cafeteria

  Cafeteria a l'interior del recinte. Itinerari accessible sense mobiliari.


  Botigues / Llocs de venda

  Recorregut interior accessible. Mostradors d'altura variable des de 70 cm. fins a 155 cm.