Infociudad - ESPAI SOCIOLABORAL DE JOVES MARÍTIM - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  ESPAI SOCIOLABORAL DE JOVES MARÍTIM

  SERVEIS /ACTIVITATS

  • Suport i orientació terapèutica a famílies i menors.Escola de pares i mares.
  • Orientació educativa i laboral a fi de realitzar un intinerari educatiu i formatiu personalitzat.Tallers formatius en coneixements bàsics: tallers de suport i informàtica.
  • Tallers de formació laboral inicial per a adquirir hàbits i actituds de treball: fusteria, soldadura i hostaleria.Tallers d'activitats grupals per a aprendre conceptes que afavorisquen la convivència mitjançant activitats pràctiques en grup.
  • Activitats internes i externes d'oci i temps lliure.
  • Menjador gratuït per al menjar de migdia.
  • Abonament Transport gratuït.


  Observacions:
  L'objecte d'aquest centre és l'atenció i suport de l'adolescència inserida en mitjans d'alt risc d'exclusió, promovent la seua inserció social i laboral.


  La sol·licitud es realitza a través del registre electrònic de l'Ajuntament de València, així com en els restants registres electrònics o oficines públiques contemplades en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o per seu electrònica a través de la web municipal www.valencia.es.

  Mes informació

  Ubicació

  CARRER ESCALANTE , 187

  46011 València

  ESPAI SOCIOLABORAL DE JOVES MARITIM

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 963014005

  Fax: 963728391

  Correu electrònic: cdm@alanna.org.es

  Activitats:

  • Apoyo y orientación terapeútica a familias y menores.Escuela de padres y madres.
  • Orientación educativa y laboral a fin de realizar un intinerario educativo y formativo personalizado.Talleres formativos en conocimientos básicos: talleres de apoyo e informática.
  • Talleres de formación laboral inicial para adquirir hábitos y actitudes de trabajo: carpintería, soldadura y hostelería.Talleres de actividades grupales para aprender conceptos que favorezcan la convivencia mediante actividades prácticas en grupo.
  • Actividades internas y externas de ocio y tiempo libre.
  • Comedor gratuito para la comida de mediodía.Bono transporte gratuito.

  capacity: 30

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Lunes a Jueves de 10 a 16:30 horas Viernes de 10 a 14 horas.Periodo vacacional el mes de agosto y aquellos periodos festivos acordes al calendario del curso escolar

  Altre: a) Menores de edad, con 16 o 17 años y, de forma excepcional, menores de 14 y 15 años con historia de absentismo grave. En estos casos deberá disponer de las autorizaciones administrativas pertinentes.b) Empadronamiento y residencia habitual en el municipio de València.c) No presentar dolencia trastornos de conducta que puedan alterar gravemente la convivencia en el centro o que sean incompatibles o dificulten significativamente su participación autónoma en los talleres y actividades.

  Observacions: El objeto de dicho centro es la atención y apoyo de la adolescencia inserta en medios de alto riesgo de exclusión, promoviendo su inserción social y laboral. La solicitud se realiza a través del registro electrónico del Ayuntamiento de València, así como en los restantes registros electrónicos u oficinas públicas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por sede electrónica a través de la web municipal www.valencia.es.

  ESPAI SOCIOLABORAL DE JOVES MARÍTIM

  SERVEIS /ACTIVITATS

  • Suport i orientació terapèutica a famílies i menors.Escola de pares i mares.
  • Orientació educativa i laboral a fi de realitzar un intinerari educatiu i formatiu personalitzat.Tallers formatius en coneixements bàsics: tallers de suport i informàtica.
  • Tallers de formació laboral inicial per a adquirir hàbits i actituds de treball: fusteria, soldadura i hostaleria.Tallers d'activitats grupals per a aprendre conceptes que afavorisquen la convivència mitjançant activitats pràctiques en grup.
  • Activitats internes i externes d'oci i temps lliure.
  • Menjador gratuït per al menjar de migdia.
  • Abonament Transport gratuït.


  Observacions:
  L'objecte d'aquest centre és l'atenció i suport de l'adolescència inserida en mitjans d'alt risc d'exclusió, promovent la seua inserció social i laboral.


  La sol·licitud es realitza a través del registre electrònic de l'Ajuntament de València, així com en els restants registres electrònics o oficines públiques contemplades en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o per seu electrònica a través de la web municipal www.valencia.es.

  Mes informació

  Ubicació

  CARRER ESCALANTE , 187

  46011 València

  ESPAI SOCIOLABORAL DE JOVES MARITIM

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 963014005

  Fax: 963728391

  Correu electrònic: cdm@alanna.org.es

  Activitats:

  • Apoyo y orientación terapeútica a familias y menores.Escuela de padres y madres.
  • Orientación educativa y laboral a fin de realizar un intinerario educativo y formativo personalizado.Talleres formativos en conocimientos básicos: talleres de apoyo e informática.
  • Talleres de formación laboral inicial para adquirir hábitos y actitudes de trabajo: carpintería, soldadura y hostelería.Talleres de actividades grupales para aprender conceptos que favorezcan la convivencia mediante actividades prácticas en grupo.
  • Actividades internas y externas de ocio y tiempo libre.
  • Comedor gratuito para la comida de mediodía.Bono transporte gratuito.

  capacity: 30

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Lunes a Jueves de 10 a 16:30 horas Viernes de 10 a 14 horas.Periodo vacacional el mes de agosto y aquellos periodos festivos acordes al calendario del curso escolar

  Altre: a) Menores de edad, con 16 o 17 años y, de forma excepcional, menores de 14 y 15 años con historia de absentismo grave. En estos casos deberá disponer de las autorizaciones administrativas pertinentes.b) Empadronamiento y residencia habitual en el municipio de València.c) No presentar dolencia trastornos de conducta que puedan alterar gravemente la convivencia en el centro o que sean incompatibles o dificulten significativamente su participación autónoma en los talleres y actividades.

  Observacions: El objeto de dicho centro es la atención y apoyo de la adolescencia inserta en medios de alto riesgo de exclusión, promoviendo su inserción social y laboral. La solicitud se realiza a través del registro electrónico del Ayuntamiento de València, así como en los restantes registros electrónicos u oficinas públicas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por sede electrónica a través de la web municipal www.valencia.es.